fbpx

Datakaart

Fair use policy 4G backup:

De 4G backup simkaart heeft de mogelijkheid om ingezet te worden als een backup/nood oplossing
voor uw huidige internetlijn. Omdat de simkaart wordt gezien als noodoplossing, geven wij de
mogelijkheid om onbeperkt data op deze simkaart te gebruiken. Hier is wel een fair use policy aan
verbonden.

De fair use policy is als volgt. Het is redelijk om te zeggen dat de 4G backup kaart niet langer dan 5 (vijf)
dagen aaneengesloten per maand actief is. Indien dit wel gebeurt hebben wij de mogelijkheid ons op
het recht te beroepen om het meerverbruik van de MB`s te factureren tegen een meerprijs van €0,02
per MB.